HOME
CHECK OUT
Products
  Kelims
  Suzani's
  Chapans
  Kungrat
  Collector's Items
  Bags and Purses
  Adiol
  Jajim
  Kyrgyz textiles
 
Special
  Verkoopvoorwaarden
  Contact
  Interior Styling
 
  Shopping cart

 

Verkoopvoorwaarden
Aansprakelijkheid
Soezani stelt alles in het werk om de juistheid en actualiteit van de informatie die over haar  producten wordt getoont te handhaven. Soezani staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Soezani in voor eventuele ontstane schade veroorzaakt tijdens het transport van Soezani naar consument.

Betaling
Betaling door de consument kan, al naar gelang de aard van de overeenkomst, als omschreven: vooruit betaling via bankoverschrijving of bij ophalen in de showroom.
Verzenden
Artikelen worden verzonden per TNT in Nederland. Voor zendingen naar het buitenland zal voor een zo voordelig mogelijk transport gekozen worden.